23/04/2012
Οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν δράση
Απογοητευμένοι από την κρίση, οι «Συνταξιούχοι εν Δράσει» αποφάσισαν να... πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

περισσότερα>>
11/04/2012
Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και την άνοια
Διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης, 11-13 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη

περισσότερα>>
10/04/2012
Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων και 25 Δήμων της χώρας για τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.


περισσότερα>>
Αρχείο Νέων

Κεντρική σελίδα

>> Πως επηρεάζει η κρίση τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα; Άν γνωρίζετε προσωπικές ιστορίες ή έχετε κάποια χρήσιμα στοιχεία, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στο info@50plus.gr μέχρι την 1η Ιουνίου 2012.
Όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα αναφερθούν κατα την εκπροσώπηση της Ελλάδος στις Βρυξέλλες στο θεματικό σεμινάριο του AGE Platform Europe της Επιτροπής των Περιφερειών .

>> Επιστολή της 50και Ελλάς προς υποψήφιους βουλευτές

>>
 

Η επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών στην Ελλάδα

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου στο Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Ελλάδα εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (ΕΕ 2012).

Μεταξύ των εισηγητών ήταν οργανισμοί που ασχολούνται με την ενεργό γήρανση στην Ελλάδα και φορείς που υλοποιούν σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, όπως η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η μη-κυβερνητική Οργάνωση "50και Ελλάς" που θα έλαβε επίσης μέρος, παρουσίασε παραδείγματα καλής πρακτικής τριών ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού.


Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ενεργό γήρανση, όπως οι δημογραφικές τάσεις, η ισότητα των φύλλων, η απασχόληση, εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των γενεών.

Περισσότερα: http://ec.europa.eu/ellada/press-center/news/archives/news_20120301-1_el.htm


>> ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
για την Παγκόσμια Ημέρα για τους Ηλικιωμένους  

H 1η Οκτωβρίου έχει θεσπιστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για τους Ηλικιωμένους και είναι η αφορμή για να γιορτάσουμε το σημαντικό ρόλο των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στις κοινωνίες μας αλλά και να προβληματιστούμε σχετικά με το τι πρέπει να γίνει για την αποτελεσματική προώθηση της ενεργού και υγιούς γήρανσης σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. >> Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια και Συνοδευτικός Οδηγός

Η 50και Ελλάς, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ - ΕUSTACIA, μαζί με μια ομάδα εταίρων από άλλες 9 ευρωπαϊκές χώρες, υπό την επίβλεψη του AGE Platform Europe, έχουν αναπτύξει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Ηλικιωμένων που χρειάζονται Μακροχρόνια Φροντίδα και Βοήθεια. Οι εταίροι του EUSTaCEA επιδιώκουν ο Χάρτης αυτός να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, για την προώθηση της ευημερίας και της αξιοπρέπειας των εξαρτημένων ηλικιωμένων ατόμων.
Ο συνοδευτικός οδηγός, ο οποίος συμπληρώνει το Χάρτη, απευθύνεται ιδιαίτερα σε όλους όσους αναμιγνύονται με την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων. Για παράδειγμα, τους φροντιστές (άτυπους και επαγγελματίες), τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους φορείς χάραξης ανάλογων πολιτικών. Επίσης, ο συνοδευτικός οδηγός περιλαμβάνει προτάσεις και συστάσεις για την εφαρμογή του Χάρτη.

                              

>> Εκστρατεία 1 mission - 1 million, για την πρόληψη αγγειακών Εγκεφαλικών επεισοδίων που συνδέονται με την Κολπική Μαρμαρυγή

Πατήστε στην παραπάνω εικόνα και ψηφίστε τώρα, για να βοηθήσετε στην πρόληψη έως και ενός εκατομμυρίου εγκεφαλικών επεισοδίων που συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή.


>> Οι καλές πρακτικές στη διαχείριση ώριμου ανθρώπινου δυναμικού


Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, "η καλή πρακτική στην απασχόληση μεγάλης ηλικίας εργαζομένων συνίσταται στην άμεση ή έμμεση προσπάθεια άρσης των εμποδίων που προκαλεί η ηλικία και στη δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο κάθε άτομο θα έχει τη ευχέρεια να αξιοποιεί τις δυνατότητες του χωρίς να μειονεκτεί λόγω ηλικίας".
Οι κύριες διαστάσεις των καλών πρακτικών είναι α) οι ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στην απασχόληση β) η εκπαίδευση, ανάπτυξη και επαγγελματική ανέλιξη γ) οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης δ) η βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας και ε) η αλλαγή στάσης απέναντι στους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας.
Περισσότερα>>

>> Φορείς και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ενδοοικογενειακή βία>>                        

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SEELERNETZ  στο οποίο συμμετείχε και η χώρα μας με πρώτο και πιλοτικό Δήμο τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής, μετά απο έρευνα , δημιουργήθηκαν 4 ομάδες στις οποίες μπορούσε να πάρει μέρος οποιοσδήποτε είναι άνω των 55 και βρίσκεται σε σύνταξη.  
Οι ομάδες αυτές ήταν: Ομάδα εκμάθησης νέων τεχνολογιών (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ίντερνετ κλπ), Ομάδα εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών και πληροφόρησης για θέματα Υγείας, Ομάδα Πεζοποριών και Εκδρομών και Ομάδα επιτήρησης και ευαισθητοποίησης για την καθαριότητα των χώρων.

Αυτή την περίοδο συνεχίζει να λειτουργεί η ομάδα εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών και πληροφόρησης σε Θέματα Υγείας.

Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με την «50και Ελλάς».

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου και δείτε φωτογραφίες:  1    2    3    4


 >> Πανελλήνια Τράπεζα Αίματος για την Τρίτη Ηλικία
Η Γραμμή Ζωής και η Μονάδα Αιμοδοσίας του Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό τη δημιουργία σε πανελλαδικό επίπεδο, μίας Τράπεζας Αίματος  για την Τρίτη Ηλικία.  Περισσότερα>>

                                                         
                                                        
Για να γραφτείτε ως μέλη του Δικτύου της 50και Ελλας και να λαμβάνετε το newsletter μας κάνετε κλικ εδώ
     
Πρόσφατα e-newsletters

18ο - Μάρτιος 2012
17o - Νοέμβριος 2011
16o - Ιούλιος 2011
15o - Απρίλιος 2011

Δείτε τα όλα στις εκδόσεις της 50και Ελλάς
Σε περίπτωση που θέλετε να συνεισφέρετε οικονομικά ή με άλλο τρόπο στο έργο του 50και Ελλάς επικοινωνήστε μαζί μας.