23/04/2012
Οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν δράση
Απογοητευμένοι από την κρίση, οι «Συνταξιούχοι εν Δράσει» αποφάσισαν να... πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

περισσότερα>>
11/04/2012
Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και την άνοια
Διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης, 11-13 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη

περισσότερα>>
10/04/2012
Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων και 25 Δήμων της χώρας για τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.


περισσότερα>>
Αρχείο Νέων

Η θητεία της Προέδρου Ελίζαμπεθ Μεσθεναίου στην AGE - Platform
Europe έληξε μετά από 4 χρόνια και έγινε εκλογή νέου προέδρου


At the AGE General Assembly Liz Mestheneos stood down after 4 years as President and a new President was elected


Στην ετήσια Γενική Συνέλευση του AGE στις 12-13 Μαΐου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 120 αντιπρόσωποι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κύρια γεγονότα της Γ. Συνέλευσης ήταν η  10η επέτειος και η εκλογή νέου Προέδρου. Σημερινός Πρόεδρος είναι ο κ. Marjan Seldman από τη Σλοβενία.

Η Γενική Συνέλευση 2011του AGE Platform Europe  ανακοίνωσε ότι με αφορμή το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Ετος το οποίο έχει αφιερωθεί στην Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών (EΕ 2012), και μέχρι το 2020, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες επίτευξης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης  φιλικής για όλες τις ηλικίες.  
Τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης προσυπόγραψαν τα γενικά συμπεράσματα των επιμέρους ομάδων εργασίας και της ολομέλειας τα οποία καθορίζουν τους στόχους του AGE γύρω από τα προσδόκιμα αποτελέσματα κατά το Ευρωπαϊκό Έτος 2012.
Ο Επίτροπος κ. Andor παρουσίασε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Έτος 2012, σε ότι αφορά στην αποτελεσματική υποστήριξη της ενεργού γήρανσης σε θέματα όπως η απασχόληση, η κοινωνία, η ανεξάρτητη διαβίωση, καθώς και τα επαρκή εισοδήματα  των ηλικιωμένων. Περαιτέρω διευκρινήσεις για την αντιμετώπιση των ηλικιακών διακρίσεων στο τομέα της ασφάλισης, έγιναν από τον κ. Aurel Ciobanu-Dordea, σημερινός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, και τον κ. William Vidonja από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών (CEA). Ο κ. Ciobanu-Dordea παρουσίασε κάποια  συμπεράσματα από την πρόσφατη Έκθεση της Επιτροπής που αφορά στην Εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωβαρόμετρου για τις «Διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Τέλος, ο κ. Jan Jarab, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, υπογράμμισε για την ανάγκη εύρεσης τρόπων για την ενίσχυση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και για την κινητοποίηση όλων των φορέων, όπως της κοινωνίας των πολιτών και των διεθνών οργανισμών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι ηλικιακές διακρίσεις.

Τα μέλη του AGE καλοσώρισαν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Μαϊου, που σχετίζονταν με την ονομασία, το περιεχόμενο και τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Έτους 2012. Με τον τίτλο ΕΕ 2012, όπου θα υπάρχει ειδική αναφορά στην Ενεργό Γήρανση και την Διαγενεακή Αλληλεγγύη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν ήδη συμφωνήσει ένα προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση 2011 ήταν η ευκαιρία να γιορταστούν τόσο τα δέκα χρόνια ύπαρξης της AGE Platform Europe, όσο και τα επιτευγμάτα αυτής της περιόδου.
Ευχή μας είναι, μετά από μια δημιουργική και αποδοτική δεκαετία, η AGE να συνεχίζει με την επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων που θα βοηθήσουν στην προώθηση του οράματός μας που είναι: μια κοινωνία όλων των ηλικιών, και μέχρι το 2020 να επιτευχθεί η υλοποίηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης φιλικής για όλες τις ηλικίες.


(English text)

On 12-13 May AGE’s annual General Assembly brought together more than 120 delegates from all over the European Union to celebrate AGE’s 10th Anniversary and elect the new President Marjan Seldman from Slovenia.  

AGE’s General Assembly 2011 called for the upcoming European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations (EY2012) to seek to achieve an age-friendly European Union by 2020. Members also endorsed the broad outline for a Roadmap setting out AGE’s objectives towards and expected outcome from the EY2012 following discussions in breakout sessions and plenary.   Commissioner Andor presented what the European Commission is planning to do to in the framework of the European Year 2012 to support effectively active ageing in employment, in the community and independent living, and the issue of adequacy of old-age income. Further contributions were made by  Mr Aurel Ciobanu-Dordea, new Director of DG Justice and Mr William Vidonja from the European Insurers and Reinsurers Federation (CEA) on tackling the challenge of age discrimination in the insurance industry. Mr Ciobanu-Dordea presented some conclusions from the recent Commission’s Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights and the Eurobarometer ‘Discrimination in the European Union’. Finally, Mr Jan Jarab, representing the UN High Commissioner for Human Rights, highlighted the need to find ways of strengthening older people’s fundamental human rights and of mobilising all actors, including civil society and international institutions, to address age discrimination effectively.
     

AGE members also welcomed the decision reached on 10 May by the European Parliament, the Council and the European Commission, on the title, content and budget for the European Year 2012. The title of the EY2012 will make a specific reference to Active Ageing and Solidarity between Generations and the EU institutions have agreed to a budget of 5 million euro.

The General Assembly 2011 was also the occasion to celebrate the past ten years of AGE’s existence and achievements. After a fruitful and rewarding decade, we hope AGE will go on achieving significant results that will help promote our vision of a society of all ages and lead to the realisation of an age-friendly EU by 2020.
Για να γραφτείτε ως μέλη του Δικτύου της 50και Ελλας και να λαμβάνετε το newsletter μας κάνετε κλικ εδώ
     
Πρόσφατα e-newsletters

18ο - Μάρτιος 2012
17o - Νοέμβριος 2011
16o - Ιούλιος 2011
15o - Απρίλιος 2011

Δείτε τα όλα στις εκδόσεις της 50και Ελλάς
Σε περίπτωση που θέλετε να συνεισφέρετε οικονομικά ή με άλλο τρόπο στο έργο του 50και Ελλάς επικοινωνήστε μαζί μας.