23/04/2012
Οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν δράση
Απογοητευμένοι από την κρίση, οι «Συνταξιούχοι εν Δράσει» αποφάσισαν να... πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

περισσότερα>>
11/04/2012
Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και την άνοια
Διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης, 11-13 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη

περισσότερα>>
10/04/2012
Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων και 25 Δήμων της χώρας για τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.


περισσότερα>>
Αρχείο Νέων

H Ισπανική προεδρία της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκαν
για την καταπολέμηση της φτώχειας μεταξύ των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.


Spanish EU Presidency and European Commission commit to combat poverty among older people

Κατά την εναρκτήρια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (21 Ιανουαρίου στη Μαδρίτη), τόσο ο ισπανός πρωθυπουργός Θαπατέρο, εξ ονόματος της Προεδρίας της ΕΕ όσο και ο Προέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόζο τόνισαν το θέμα της φτώχειας στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας . Ο πρόεδρος Μπαρόζο ζήτησε τη μείωση των ορίων φτώχειας μέχρι το 2020 "... ιδίως μεταξύ των παιδιών και των ηλικιωμένων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα τρέχοντα επίπεδα είναι αφόρητα". Έχοντας αναγνωρίσει το γεγονός ότι η φτώχεια και ο αποκλεισμός επηρεάζουν άνισα διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού, ο πρωθυπουργός Θαπατέρο ανακοίνωσε ότι «... η ισπανική Προεδρία θέλει να στοχεύσει ειδικότερα σε εκείνες τις ομάδες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο αποκλεισμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και οι άνεργοι». Ανέφερε, επίσης, τις γυναίκες, σαν ομάδα που εκτίθενται σε υψηλούς κινδύνους φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.


Λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα που διαθέτει για την καταπολέμηση της φτώχειας, ο Πρόεδρος Μπαρόζο επέμεινε στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά τόνισε επίσης το ρόλο του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων - μεταξύ των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας - για την ενίσχυση της συνολικής κοινωνικής συνοχής. Σε απάντηση, ο ισπανός Πρωθυπουργός προέτρεψε υπέρ ενός ισχυρού κοινωνικού πυλώνα στο πλαίσιο της νέας «στρατηγικής EΕ2020».
Η 50και Ελλάς χαιρετίζει αυτές τις βασικές δεσμεύσεις από την Προεδρία και την Επιτροπή και ελπίζει ότι αυτές θα απηχήσουν στην στρατηγική EΕ2020 με συγκεκριμένες προτάσεις δράσης για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην τρίτη ηλικία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2010 και μετά.

Spanish EU Presidency and European Commission commit to combat poverty among older people
 
At the Opening conference of the 2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion ( 21 January in Madrid), both the Spanish Prime Minister Zapatero on behalf of the EU Presidency and the President of the European Commission Barroso highlighted the issue of persisting poverty among older people. President Barroso called for the reduction of at-risk-of-poverty rates by 2020 “…in particular among children and older people. This is because their current levels are intolerable”. Having recognised the fact that poverty and exclusion affect unequally different population groups, Prime Minister Zapatero announced that “…the Spanish Presidency wants to target in particular those groups which face the major risks of exclusion, such as older people, disabled and the unemployed”. He also mentioned women as the group exposed at higher risks of poverty and social exclusion.
 
Looking at instruments available to combat poverty, President Barroso insisted on economic growth and job creation, but also stressed the role of the Charter of fundamental Rights - among the provisions of the Lisbon Treaty - to enhance overall social cohesion. In response, the Spanish Prime Minister urged in favour of a strong social pillar within the new ‘EU2020 Strategy’.
50plus Hellas welcomes these key commitments by the Presidency and the Commission and hope that these will be reflected in the EU2020 Strategy with concrete action proposals to tackle poverty and social exclusion in old age at national and EU levels during 2010 and beyond.
 

Για να γραφτείτε ως μέλη του Δικτύου της 50και Ελλας και να λαμβάνετε το newsletter μας κάνετε κλικ εδώ
     
Πρόσφατα e-newsletters

18ο - Μάρτιος 2012
17o - Νοέμβριος 2011
16o - Ιούλιος 2011
15o - Απρίλιος 2011

Δείτε τα όλα στις εκδόσεις της 50και Ελλάς
Σε περίπτωση που θέλετε να συνεισφέρετε οικονομικά ή με άλλο τρόπο στο έργο του 50και Ελλάς επικοινωνήστε μαζί μας.