23/04/2012
Οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν δράση
Απογοητευμένοι από την κρίση, οι «Συνταξιούχοι εν Δράσει» αποφάσισαν να... πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

περισσότερα>>
11/04/2012
Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και την άνοια
Διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης, 11-13 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη

περισσότερα>>
10/04/2012
Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων και 25 Δήμων της χώρας για τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.


περισσότερα>>
Αρχείο Νέων

Πρόκειται να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκώς;


Διαβάστε τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τόσο του επιβάτη όσο και των ακτοπλοϊκών εταιριών.


Δικαιώματα Επιβατών

Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο επιβάτης δικαιούται να διαμείνει στο πλοίο μέχρι τον απόπλου.

Στο ενδεχόμενο δε παράτασης της καθυστέρησης, αλλά και σε περίπτωση ακύρωσης του δρομολογίου με υπαιτιότητα του πλοιοκτήτη, ο επιβάτης μπορεί να ακυρώσει το εισιτήριό του και δικαιούται την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε.

Εναλλακτικά δικαιούται κάλυψη των εξόδων διαμονής και διατροφής μέχρι τον απόπλου. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και το δικαίωμα αποζημίωσης.

Εάν επιβάτης που έχει «κόψει» εισιτήριο μείνει εκτός πλοίου λόγω υπεράριθμων κρατήσεων θέσεων, οφείλει να ειδοποιήσει το τοπικό λιμεναρχείο, προκειμένου η λιμενική αρχή είτε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και να ενημερώσει τον εισαγγελέα για να ασκήσει ποινική δίωξη.

Επίσης, στην περίπτωση βλάβης εν πλω, ο επιβάτης δικαιούται είτε να απαιτήσει επιστροφή του ναύλου ανάλογη προς την απόσταση που δεν διανύθηκε, είτε να παραμείνει στο πλοίο μέχρι την επανάληψη του πλου, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Στις περιπτώσεις αυτές θεμελιώνεται και δικαίωμα αποζημίωσης.

Εάν πριν τον απόπλου του πλοίου, ο επιβάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ταξιδέψει, ή ότι για λόγους ασθενείας ή άλλου τυχαίου συμβάντος αδυνατεί να επιβιβαστεί, δικαιούται να του επιστραφεί το μισό αντίτιμο του εισιτηρίου.

Κατά την επιβίβαση, ο επιβάτης οφείλει να επιδεικνύει το εισιτήριό του και δικαιούται να καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση ή καμπίνα που αναγράφεται σε αυτό. Εάν δεν του δοθεί η συμφωνημένη θέση, ο επιβάτης μπορεί να ακυρώσει το εισιτήριό του και να ζητήσει αποζημίωση, εκτός και αν ο πλοιοκτήτης του διαθέσει άλλη ανάλογη θέση ή καμπίνα. Σε περίπτωση που τοποθετείται σε θέση κατώτερη από εκείνη που αναγράφεται στο εισιτήριό του, δικαιούται να εισπράξει τη διαφορά της τιμής.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αν ο επιβάτης δεν έχει την εξυπηρέτηση που οφείλει να του παρέχει η πλοιοκτήτρια εταιρεία σύμφωνα με τους όρους μεταφοράς, μπορεί να διατυπώνει το παράπονό του στον πλοίαρχο ή τον ύπαρχο του πλοίου και μετά το τέλος του ταξιδιού μπορεί να απευθυνθεί στις λιμενικές αρχές.

Τέλος, οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κάποια ακτοπλοϊκή εταιρεία δικαιούνται πλήρη αποζημίωση, στην περίπτωση ναυτικού ατυχήματος (όπως αυτό ορίζεται από το νόμο).

Ο επιβάτης είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση και εκφόρτωση του οχήματός του στο πλοίο. Αν το όχημα υποστεί βλάβη από κακό χειρισμό του πλοιάρχου ενόσω είναι μέσα στο πλοίο, ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Υποχρεώσεις Επιβατών

Ο επιβάτης θα πρέπει να διαβάζει με προσοχή τους όρους που αναφέρονται στο απόκομμα του εισιτηρίου του.

Ο επιβάτης οφείλει να προσέρχεται στο πλοίο πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. Αν είναι κάτοχος οχήματος, τότε οφείλει να βρίσκεται στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία ώρα πριν τον απόπλου.

Στην περίπτωση που επιβάτης εφοδιασμένος με εισιτήριο δεν προσέλθει εγκαίρως στο πλοίο (μέχρι την προγραμματισμένη ώρα απόπλου), δεν δικαιούται επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε.

Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς του πλοίου και τις οδηγίες του πλοιάρχου είναι υποχρέωση του επιβάτη.

Εάν ο επιβάτης αποβιβασθεί σε ενδιάμεσο λιμάνι και όχι στον τελικό του προορισμό, καταβάλει ολόκληρο το εισιτήριο που συμφωνήθηκε.

Για τις αποσκευές του επιβάτη οφείλεται ιδιαίτερος ναύλος μόνο στην περίπτωση που αυτές υπερβαίνουν τον όγκο ή το βάρος που αναφέρεται στο εισιτήριο.

Οι επιβάτες πρέπει να έχουν μαζί τους τα αντικείμενα που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς μετά την αναχώρηση δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο των οχημάτων.

Επίσης, οι επιβάτες απαγορεύεται να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες και γενικά επικίνδυνες ύλες, ενώ θα πρέπει παράλληλα να τηρούν τις Λιμενικές, Υγειονομικές και Τελωνειακές διατάξεις.

Υποχρεώσεις Ακτοπλοϊκών Εταιριών

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες οφείλουν να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες και πλήρη ενημέρωση στο επιβατικό κοινό. Οι πράκτορες των ακτοπλοϊκών εταιρειών έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό για τις εναλλακτικές λύσεις, για όλους τους διαθέσιμους ναύλους που προσφέρουν οι διάφορες ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και για τις εκπτώσεις που δικαιούται. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεωτικές εκπτώσεις για ειδικές κατηγορίες πολιτών:

- Άποροι: έκπτωση 100% στην οικονομική θέση.

- Παιδιά ηλικίας μέχρι 5 ετών: έκπτωση 100% (δικαιούνται μία κλίνη ανά δύο).

- Παιδιά ηλικίας 5-10 ετών: έκπτωση 50%.

- Ανάπηροι πολέμου, θύματα πολέμου, βοηθοί ή συνοδοί και αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης: έκπτωση 50% (δικαιούνται υποχρεωτικά κλίνη στη θέση που επιθυμούν να ταξιδέψουν, εφόσον η θέση αυτή διαθέτει κλίνες.

- Άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω: 50% έκπτωση στην οικονομική θέση.

- Πολύτεκνοι: 50% έκπτωση στην οικονομική θέση.

- Συνταξιούχοι του ΝΑΤ: 50% έκπτωση στην οικονομική θέση.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο επιβάτης πρέπει κατά την επιβίβαση να επιδεικνύει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (δελτίο ειδικής ταυτότητας, πιστοποιητικό γέννησης ανηλίκου, κάρτα πολυτέκνου, απόφαση υγειονομικής αρχής κλπ).

Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί με ακρίβεια τα δρομολόγια, να τα ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί έγκαιρα το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ματαίωσης ή διαταραχής των δρομολογίων (π.χ. λόγω βλαβών, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ), οι πλοιοκτήτριες εταιρείες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα στον τομέα της έγκαιρης ενημέρωσης των επιβατών, σε συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους ναυτικούς πράκτορες και Λιμενικές Αρχές. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται οι ανώτατες προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις που ανέρχονται σε:

α) 37.455 ευρώ (για πλημμελή ενημέρωση επιβατικού κοινού και άλλες παραβάσεις κανονισμού λιμένων).

β) 500.000 ευρώ (για θέματα ασφαλείας πλοίων και άλλες παραβάσεις).

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία ευθύνεται για την φθορά και απώλεια των αποσκευών εντός των πλοίων, εφόσον παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη. Αντίθετα, η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για κλοπή, βλάβη ή απώλεια των αποσκευών, όταν ο επιβάτης της μεταφέρει μαζί του, εκτός από την περίπτωση υπαίτιας πράξης του πλοιάρχου ή του πληρώματος.
Για να γραφτείτε ως μέλη του Δικτύου της 50και Ελλας και να λαμβάνετε το newsletter μας κάνετε κλικ εδώ
     
Πρόσφατα e-newsletters

18ο - Μάρτιος 2012
17o - Νοέμβριος 2011
16o - Ιούλιος 2011
15o - Απρίλιος 2011

Δείτε τα όλα στις εκδόσεις της 50και Ελλάς
Σε περίπτωση που θέλετε να συνεισφέρετε οικονομικά ή με άλλο τρόπο στο έργο του 50και Ελλάς επικοινωνήστε μαζί μας.