23/04/2012
Οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν δράση
Απογοητευμένοι από την κρίση, οι «Συνταξιούχοι εν Δράσει» αποφάσισαν να... πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

περισσότερα>>
11/04/2012
Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και την άνοια
Διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης, 11-13 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη

περισσότερα>>
10/04/2012
Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων και 25 Δήμων της χώρας για τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.


περισσότερα>>
Αρχείο Νέων

Γήρανση με ζωτικότητα και υγεία


Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Καινοτομία (ΕΣΚ – EIP), που θα έχει ώς έτος έναρξης το 2011, θα εστιάζει στη γήρανση με ζωτικότητα και υγεία.

Με αυτή θα πρέπει να επιδιώκονται τρεις στόχοι:
  • η βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, και η παροχή σε αυτούς της δυνατότητας να διαβιούν με ζωτικότητα και ανεξαρτησία
  • η συμβολή στη βιωσιμότητα και στην αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των ευκαιριών για τις επιχειρήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να πληροφορηθεί τις απόψεις δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην καινοτομία, ανταποκρινόμενη στην πρόκληση που θέτει η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη.

Στη διαβούλευση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι συμφεροντούχοι, όπως οργανισμοί που εκπροσωπούν τους ηλικιωμένους και ασθενείς, νοσοκομεία και πάροχοι υπηρεσιών πρόνοιας, επαγγελματίες των χώρων της υγείας και της πρόνοιας, ασφαλιστές, επιχειρήσεις του τομέα τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και υγείας, δημόσιες αρχές και μεμονωμένοι πολίτες, να συμβάλουν στον εντοπισμό υφιστάμενων εμποδίων στην καινοτομία και ευκαιριών στον τομέα της γήρανσης με ζωτικότητα και ανεξαρτησία. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να προκύψουν με καινοτόμες λύσεις υποσχόμενα και απτά αποτελέσματα προς όφελος των ηλικιωμένων.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2011.

Μέσω των απαντήσεων που θα προκύψουν κατά τη διαβούλευση, θα διαμορφωθεί σαφή άποψη σχετικά με το δυναμικό καινοτομίας και τις υφιστάμενες δυνατότητες στο πλήθος τομέων που επηρεάζουν τη γήρανση σήμερα και η Επιτροπή θα προγραμματίσει τα επόμενα βήματα για την ΕΣΚ.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1609&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Για να γραφτείτε ως μέλη του Δικτύου της 50και Ελλας και να λαμβάνετε το newsletter μας κάνετε κλικ εδώ
     
Πρόσφατα e-newsletters

18ο - Μάρτιος 2012
17o - Νοέμβριος 2011
16o - Ιούλιος 2011
15o - Απρίλιος 2011

Δείτε τα όλα στις εκδόσεις της 50και Ελλάς
Σε περίπτωση που θέλετε να συνεισφέρετε οικονομικά ή με άλλο τρόπο στο έργο του 50και Ελλάς επικοινωνήστε μαζί μας.