23/04/2012
Οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν δράση
Απογοητευμένοι από την κρίση, οι «Συνταξιούχοι εν Δράσει» αποφάσισαν να... πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

περισσότερα>>
11/04/2012
Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και την άνοια
Διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης, 11-13 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη

περισσότερα>>
10/04/2012
Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων και 25 Δήμων της χώρας για τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.


περισσότερα>>
Αρχείο Νέων

Θέματα Διακρίσεων

Ηλικιακές Διακρίσεις

Οι προκαταλήψεις που υπάρχουν για τα άτομα άνω των 50 ετών οδηγούν συνήθως σε λιγότερο ευνοϊκές κρίσεις γιΆ αυτά τα άτομα, άσχετα από τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Εκτός από τις άμεσες  ηλικιακές διακρίσεις υπάρχουν και έμμεσες διακρίσεις όταν μία συνθήκη ή προϋπόθεση ισχύει για όλους, αλλά έχει πολύ πιο δυσμενή επίδραση στα άτομα άνω των 50. Τα προβλήματα των ηλικιακών διακρίσεων γίνονται πιο πολύπλοκα γιατί πολλά από τα άτομα άνω των 50 ενστερνίζονται τις στερεοτυπικές αντιλήψεις γιΆ αυτούς και ανέχονται τις εις βάρος τους διακρίσεις. Επιπλέον, πολλά άτομα 50+ υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις για άλλα χαρακτηριστικά τους όπως το φύλο τους, την ενδεχόμενη αναπηρία τους, τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, τον γενετήσιο προσανατολισμό τους ή/και τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή τους. Επιπρόσθετα, οι ηλικιακές διακρίσεις επιτείνονται από το χαμηλό μορφωτικό ή/ και οικονομικό επίπεδο των ατόμων άνω των 50. Περισσότερα >>
 
Προβλήματα που ηλικιωμένα άτομα μπορεί να έχουν στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες:
Τα ηλικιωμένα άτομα μπορεί να αντιμετωπίζουν μερικές φορές εμπόδια όταν παραδείγματος χάριν χρειάζονται ιατρική περίθαλψη για ορισμένες ασθένειες, όταν θέλουν τα κατάλληλα φάρμακα για τις διάφορες παθήσεις, όταν χρειάζονται να ανανεώσουν την άδεια οδηγήσεως,  να πάρουν δάνειο από την τράπεζα ή όταν έρχονται σε επαφή με πολλές άλλες υπηρεσίες. Αυτά τα εμπόδια φανερώνουν την μη ανταπόκριση των υπηρεσιών στις ανάγκες των ηλικιωμένων, λόγω της ηλικίας τους.
Χρειαζόμαστε τις εμπειρίες σας από την Ελλάδα για να δούμε πως μπορούμε, σε συνεργασία με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις για τους ηλικιωμένους σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βοηθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε αυτά τα εμπόδια μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής της κατάλληλης νομοθεσίας να καταστούν  παράνομα  και  να εξαλειφθούν.
 
Έχετε συναντήσει προβλήματα και αρνήσεις λόγω της ηλικίας σας στους παρακάτω τομείς;
• εργασία
• εκπαίδευση- κατάρτιση
• ιατρική περίθαλψη (διαγνωστικές υπηρεσίες, εγχείριση, και άλλες θεραπείες)
• συνταγές για τα κατάλληλα φάρμακα
• τραπεζιτικές υπηρεσίες (π.χ. δάνεια)
• ασφάλεια υγείας
• ανανέωση άδειας οδήγησης
Αν έχετε συναντήσει προβλήματα ή εμπόδια κατά την πρόσβαση σας σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς παρακαλούμε να μας γράψετε για  την εμπειρία σας ( τι συνέβη, πως αντιδράσατε και ποιο το τελικό αποτέλεσμα) και να μας απαντήστε  στο e-mail info@50plus.gr
 
Πολυεθνική μελέτη ABUEL - Κακοποίηση των ηλικιωμένων

Η ευρωπαίκή μελέτη ABUEL είχε ως στόχο μεταξύ άλλων να (α) Παρέχει στοιχεία για την έκταση και τη μορφή της κακοποίησης των ηλικιωμένων (β) Να μελετήσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κακοποίηση τους και (γ) Να εξετάσει τις συνέπειες της κακοποίησης στην υγεία και ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Το ABUEL συγκέντρωσε στοιχεία σε 7 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πορτογαλία, Σουηδία ) με βάση ειδικά σταθμισμένα εργαλεία και μεθόδους.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα του ABUEL, είναι χρήσιμα για τα άτομα που χαράζουν πολιτική (policy makers), τους αναλυτές και σχεδιαστές προγραμμάτων υγείας, καθώς και σε όσους παρέχουν υπηρεσίες στις συμμετέχουσες χώρες αλλά και ευρύτερα, με απώτερο στόχο να βελτιωθεί η κατάσταση των ηλικιωμένων κακοποιημένων ή μη. Επίσης σημαντική κρίνεται η προώθηση της πρόληψης της κακοποίησης των ηλικιωμένων γενικότερα.

Διαβάστε την μελέτη (στα αγγλικά)

Παρουσίαση αποτελεσμάτων ηλικιακών διακρίσεων από την ανάλυση αγγελιών αγοράς εργασίας τοπικού τύπου Καλαμάτας
Οι μικρές αγγελίες ζήτησης υπαλλήλων-συνεργατών, που δημοσιεύονται στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στην Καλαμάτα μελετήθηκαν από 24 Απριλίου μέχρι και 11 Ιουνίου. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εξακρίβωση του κατά πόσον οι αγγελίες αυτές αναφέρουν ηλικιακά όρια για τους υπαλλήλους που ζητούνται, τι είδους ηλικιακά όρια, για τι είδους εργασίες, κ.λπ.
Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι τα εξής:
Διάγραμμα 1: Ηλικιακές διακρίσεις

 
• Στο 32% του συνόλου των 3.382 αγγελιών εργασίας υπήρχε κάποιου είδους ηλικιακή διάκριση.
• Στο 32% των αγγελιών με ηλικιακή διάκριση καθοριζόταν ηλικιακό όριο για τους ζητούμενους υπαλλήλους.
• Το 32% των αγγελιών με όριο ηλικίας καθορίζει ότι οι ζητούμενοι υπάλληλοι είναι γυναίκες.
Επομένως, φαίνεται ότι τα όρια ηλικίας στην απασχόληση επηρεάζουν πιο πολύ τις γυναίκες παρά τους άνδρες.
• Στο 12% των 341 αγγελιών με όριο ηλικίας, το όριο ήταν μέχρι 30 ετών.
• Στο 84% των αγγελιών με όριο ηλικίας, το όριο ήταν από 31 μέχρι 40 ετών και στο 4% το όριο ήταν 41-50 ετών.

Διάγραμμα 2 : Ποσοστό αγγελιών με ηλικιακά όρια

• Εκτός από τις 341 αγγελίες που προσδιορίζουν ηλικιακό όριο για απασχόληση, και οι υπόλοιπες 727 αγγελίες (68%) περιέχουν ηλικιακές διακρίσεις, γιατί προσδιορίζουν το όριο ηλικίας έμμεσα αλλά αποτελεσματικά, αφού ζητάνε νέες /κοπέλες ή νέες/νέους.
• Μέχρι τα 30 οι πιο πολλές γυναίκες και άνδρες μπορούν να θεωρηθούν νέες ή νέοι αλλά πιο δύσκολα μετά τα 30. Επομένως, είναι σωστό και αυτές οι 727 αγγελίες να καταταχθούν μαζί με τις αγγελίες με ηλικιακό όριο τα 30. Επομένως, το 32% όλων των αγγελιών αναφέρουν ηλικιακό όριο.


Διάγραμμα 3: Έμμεσα ηλικιακά όρια


Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα

Εντύπωση προκαλεί ότι οι αγγελίες από μεγάλες εταιρείες, όπως μια μεγάλη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, «με εξέλιξη στο χώρο», μια εταιρεία ζαχαροειδών, μια εμπορική εταιρεία τροφίμων, μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών, μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, μια εταιρεία παραγωγής οίνου και ένα κέντρο αισθητικής (Body and Skin) προσδιορίζουν πολύ χαμηλά ηλικιακά όρια απασχόλησης (30-35 ετών), ακόμη και όταν ζητούν εμπειρία, γνώσεις ξένων γλωσσών και ακόμη και μεταπτυχιακά διπλώματα .
Ακόμη και αν δεν υπήρχε η καινούργια νομοθεσία που απαγορεύει τις ηλικιακές διακρίσεις στην απασχόληση, διερωτάται κανείς γιατί μια γυναίκα 50 ή 55 ετών δεν μπορεί να εργαστεί σε ζαχαροπλαστείο ή να είναι πωλήτρια. Επίσης, ποιος είναι ο λόγος που ένας βοηθός μάγειρα πρέπει να είναι μέχρι 35 ετών ή ένας οδηγός πρέπει να είναι μέχρι 30 ή 35 ετών; Γιατί κανένας δεν θα προτιμούσε έναν έμπειρο οδηγό 45 ή 55 ετών από ένα νεαρό 25 ή 26 ετών; Ίσως μόνο γιατί μπορεί να τον πληρώσει με μικρότερο μισθό.

2007 Ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους
Διαβάστε την έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο "Κάνοντας την ισότητα πράξη, ποιος είναι ο ρόλος της θετικής δράσης" όπου παρουσιάζονται διαφορετικές απόψεις για τη θετική δράση στα πλαίσια της απασχόλησης ή της μη απασχόλησης.
http://www.ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/broch/thembroch07_el.pdf


 

Για να γραφτείτε ως μέλη του Δικτύου της 50και Ελλας και να λαμβάνετε το newsletter μας κάνετε κλικ εδώ
     
Πρόσφατα e-newsletters

18ο - Μάρτιος 2012
17o - Νοέμβριος 2011
16o - Ιούλιος 2011
15o - Απρίλιος 2011

Δείτε τα όλα στις εκδόσεις της 50και Ελλάς
Σε περίπτωση που θέλετε να συνεισφέρετε οικονομικά ή με άλλο τρόπο στο έργο του 50και Ελλάς επικοινωνήστε μαζί μας.