23/04/2012
Οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν δράση
Απογοητευμένοι από την κρίση, οι «Συνταξιούχοι εν Δράσει» αποφάσισαν να... πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

περισσότερα>>
11/04/2012
Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και την άνοια
Διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης, 11-13 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη

περισσότερα>>
10/04/2012
Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων και 25 Δήμων της χώρας για τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.


περισσότερα>>
Αρχείο Νέων

Social Inclusion

Exclusion from Material Resources among Older People in EU Countries:
New Evidence on Poverty and Capability Deprivation

by Asghar Zaidi, July 2011

The contexts in which the future generation of elderly will live are precarious. European pension systems still have a long way to go to reach the goals of securing financial sustainability, in view of rising longevity and other shifts in society, making it difficult to be completely optimistic about the future. Thus, a picture of the current generation of older people’s exclusion from material resources will provide us a proxy for the base situation, and it remains of particular interest to observe how these contexts vary across EU countries in terms of pension policy, adequacy of pension provision, and the public finance sustainability reforms adopted by EU countries.

Read more >>

Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009

On 5 March, the Commission has issued the Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2009. This report examines the Member States' integrated national strategies on social inclusion, pensions, healthcare and long-term care. It reviews the main trends across the EU and at national level and is the outcome of a process involving the European Commission and the Council. Most of the work involves the Social Protection Committee (a group of high-level officials established in 2000 to serve as a vehicle for cooperative exchange between the Commission and the Member States). The 2009 report gives a clear signal on the need to implement comprehensive active inclusion strategies, to ensure long-term adequacy and sustainability of pensions, to reduce health inequalities and to improve cost-efficiency in the healthcare sector. Moreover, the report highlights the challenges that each EU country faces to promote social inclusion, adequate and sustainable pensions, and universally accessible healthcare and long-term care. These challenges are presented in the country assessments that accompany the report.
To access the Report:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/96&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


AGE Assessment of the 2008 National Strategy Reports on social protection and social inclusion


Based on the work done by its expert groups working on social inclusion, pensions and health and long-term care, AGE produced an assessment of the2008 National Strategy Reports on social protection and social inclusion (NSR).
To register as a member of 50plus Hellas and subscribe to our newsletter please click here.
     
E-newsletter
17th - November 2011
16th - July 2011
15th - April 2011
14th - December 2010
13th - September 2010
12th - May 2010
11th - February 2010
10th - December 2009
9th - September 2009
8th - June 2009
7th - April 2009
6th - January 2009
5th - December 2008
4th - October 2008
3rd - May 2008
2nd - October 2007
1st - June 2007

Newsletters
Issue 3
Issue 2
Issue 1
To contribute to 50plus Hellas click here to contact us.