23/04/2012
Οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν δράση
Απογοητευμένοι από την κρίση, οι «Συνταξιούχοι εν Δράσει» αποφάσισαν να... πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

περισσότερα>>
11/04/2012
Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και την άνοια
Διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης, 11-13 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη

περισσότερα>>
10/04/2012
Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων και 25 Δήμων της χώρας για τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.


περισσότερα>>
Αρχείο Νέων

Ελεύθερος χρόνος -> Δια βίου μάθηση

" H δια βίου μάθηση προάγει την αίσθηση της συμμετοχής των ατόμων άνω των 50 ετών στα κοινωνικά δρώμενα, ως ενεργά κύτταρο της κοινωνίας που δεν έχουν απολέσει σε καμιά περίπτωση την ικανότητα να μαθαίνουν, να επεξεργάζονται νέες πληροφορίες και δεξιότητες και να αναπτύσσονται διαρκώς μέσα από αυτές".

SEELERNETZ - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα απο την 50και Ελλάς

Στόχος του προγράματος SEELERNETZ είναι η υποστήριξη των ασθενέστερων κοινωνικά και οικονομικά ατόμων άνω των 55, μέσω άτυπων μορφών μάθησης, όπως είναι η ενεργοποίηση τους σε δίκτυα (social networks / bridging networks). Σκοπός της δικτύωσης των ηλικιωμένων είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών τους προβλημάτων. Μέσω του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος οι ηλικιωμένοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να μπορούν ευκολότερα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν οι ίδιοι λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Με την παρουσία και την ενεργοποιήσή τους σε κοινωνικά δίκτυα εκμεταλλεύονται τις προσωπικές ικανότητες που διαθέτει ο καθένας και μέσω της υποστήριξης των μεθόδων του προγράμματος και του ειδικού προσωπικού, επιπρόσθετα, καταπολεμούν την απομόνωση, την κοινωνική διάκριση και την απομάκρυνσή τους από την ενεργή κοινωνία. Επίσης μέσω της συμμετοχής τους και της ενεργού δράσης τους αποσκοπούν στην καλυτέρευση της ζωής τόσο των ίδιων όσο και των συνανθρώπων τους στον ευρύτερο χώρο διαβίωσης τους. 

Ιστοσελίδα του προγράμματος: 

http://www.seelernetz.eu/index.php?page=project&location=gre

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
                                 

                                
Η Ελλάδα έχει τα τελευταία χρόνια  εισάγει το θεσμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για την καταπολέμηση του προβλήματος του αναλφαβητισμού, συμβάλλοντας στην πρόληψη,  την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας.
Με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δίνεται η ευκαιρία στους ενήλικες πολίτες να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση  και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με απολυτήριο Γυμνασίου, παρακολουθώντας τμήματα διάρκειας 18 μηνών. Στόχος είναι από τη μια η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων (γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, αγγλικά, Η/Υ, τεχνολογία) και από την άλλη η  ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (εξοικείωση με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, περιβαλλοντική και ιστορική εκπαίδευση). Περισσότερα >> 
 
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε)
 
Τα Κ.Ε.Ε ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ιδρύονται σε κάθε Νομό. Σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε σύνδεση με τον κεντρικό φορέα  υλοποίησης προωθούν την ιδέα της δια βίου μάθησης.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες της χώρας. Πρωταρχικός στόχος τους είναι η απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών.
Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων έγινε με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ χρησιμοποιούνται καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό.
Εκτός από τα προγράμματα που προσφέρονται συνολικά σε όλα τα Κ.Ε.Ε., υπάρχουν και ειδικά προγράμματα που προσφέρονται σε κάθε Κ.Ε.Ε. Μπορείτε να επισκεφτείτε το  Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων της περιοχής σας  για να δείτε τα προγράμματα που προσφέρει. Τα προγράμματα αυτά είναι ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Περισσότερα >> 

Κέντρο δια βίου Μάθησης απο απόσταση (ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ.)

 Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως τεχνολογική υποδομή σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς επιτρέπουν την κατασκευή ανοιχτών διδακτικών συστημάτων. Στην ανάπτυξη τέτοιων διδακτικών συστημάτων δίνεται έμφαση στην κατασκευή διαδικτυακών πόρων μαθησιακού υλικού και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία και αξιοποιούν τους πόρους. Οι πόροι μοιάζουν με ένα μωσαϊκό αποτελούμενο από ψηφίδες όπως: σημειώσεις ενός μαθήματος, διαφάνειες, οδηγός μελέτης, ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης, αρχεία αποτύπωσης ασύγχρονης επικοινωνίας, κ.λ.π.
Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης, που έχει ως στόχο τη συγκρότηση και λειτουργία ενός δημόσιου, ποιοτικού και αποτελεσματικού συστήματος εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως ενηλίκων προχωρεί στην διαμόρφωση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση, μέσα από το πρόγραμμα «Δημιουργία Προηγμένων Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών Υπηρεσιών».
Περισσότερα >>

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). Βασικός σκοπός του είναι η Τεχνολογική και Επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση.Το 2010 με το Νόμο 3879/21-9-2010 "Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις" το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ορίζεται ως φορέας παροχής της δια βίου μάθησης.

Για την επίτευξη του βασικού αυτού σκοπού εξασφαλίζει την υλικοτεχνική και επιστημονική υποδομή καθώς και τη διάδοση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, επιδιώκει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών πολυμέσων και εκπαιδευτικού λογισμικού και υλοποιεί ειδικά ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα για ενήλικες.

http://www.ideke.edu.gr/

Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η "Εκπαίδευση Ενηλίκων" κατέχει δεσπόζουσα θέση στις σύγχρονες κοινωνίες, εξαιτίας των ραγδαίων διαρθρωτικών αλλαγών σε οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο, ενώ η ανάγκη ύπαρξής της γίνεται ολοένα πιο επιτακτική, λόγω της συνεχούς εξέλιξης της επιστήμης και της απαξίωσης των επαγγελματικών γνώσεων που αυτή επιφέρει.
Το Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α. θέλοντας να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, έχει σχεδιάσει τα εν λόγω προγράμματα με γνώμονα τη διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
Απώτερος σκοπός των πρωτοποριακών αυτών προγραμμάτων –όπως θα διαπιστώσετε κατά την πλοήγησή σας- είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και η παροχή των απαραίτητων εφοδίων, σε άτομα που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν νέα προσόντα και επαγγελματικές δεξιότητες, βελτιώνοντας έτσι το γνωστικό τους επίπεδο και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.
Περαιτέρω, λόγω της "ευελιξίας" που χαρακτηρίζει τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ανανέωσης και επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού και κατ' επέκταση, έγκαιρη διοχέτευση των πληροφοριών αυτών στους καταρτιζόμενους.
Περισσότερα>>


Δια βίου εκπαίδευση και άτομα άνω των 50 στην Ελλάδα
 
Παρόλο που η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μία από τις κύριες μεθόδους εκπαίδευσης των ενηλίκων στην Ευρώπη, δεν έχει δυστυχώς αντίστοιχη ανταπόκριση στην χώρα μας. Σύμφωνα με μία έρευνα για τη δια βίου εκπαίδευση, πάνω από τα 3/5 των ερωτηθέντων Ελλήνων δεν κατέχουν ικανότητες χρήσης νέων τεχνολογιών και μία άλλη έρευνα παρακολούθησης της τρίτης ηλικίας έδειξε η Ελλάδα βρίσκεται τρίτη από το τέλος στη χρήση του διαδικτύου και αυτή η χρήση είναι συγκεντρωμένη στις ηλικίες μεταξύ 50 και 59 με υψηλά επίπεδα μόρφωσης. Παράλληλα, υπήρχαν περισσότεροι Έλληνες (21%) που θεωρούσαν τη δια βίου εκπαίδευση ασήμαντη. Τέσσερις στους πέντε Έλληνες δεν είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης τον τελευταίο χρόνο και οι μισοί από αυτούς δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Περισσότερα >>

Πρόγραμμα Δια βίου μάθησης απο τον Δήμο Βύρωνα
http://www.dimosbyrona.gr/article.php?id=1011
 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση ώθησαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές στον τομέα της διά βίου μάθησης, δηλαδή στη  διεύρυνση της μαθησιακής διαδικασίας και στην παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων, μέσω ευέλικτων προγραμμάτων μάθησης σε ένα ευρύτατο φάσμα θεματικών πεδίων, ικανών να ανταποκριθούν και στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Στόχοι της διά βίου μάθησης είναι η ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης.

Βασικός σκελετός ενός σύγχρονου συστήματος δια βίου μάθησης είναι η εκπαίδευση ενηλίκων.

Στην Ελλάδα ο  δημόσιος φορέας ο οποίος σχεδιάζει και αναλαμβάνει δράσεις στον τομέα αυτό, είναι η   Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα
http://www.gsae.edu.gr/

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθησης, Βρυξέλλες 2001. Ανακοίνωση της επιτροπής
Για να γραφτείτε ως μέλη του Δικτύου της 50και Ελλας και να λαμβάνετε το newsletter μας κάνετε κλικ εδώ
     
Πρόσφατα e-newsletters

18ο - Μάρτιος 2012
17o - Νοέμβριος 2011
16o - Ιούλιος 2011
15o - Απρίλιος 2011

Δείτε τα όλα στις εκδόσεις της 50και Ελλάς
Σε περίπτωση που θέλετε να συνεισφέρετε οικονομικά ή με άλλο τρόπο στο έργο του 50και Ελλάς επικοινωνήστε μαζί μας.