23/04/2012
Οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν δράση
Απογοητευμένοι από την κρίση, οι «Συνταξιούχοι εν Δράσει» αποφάσισαν να... πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

περισσότερα>>
11/04/2012
Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και την άνοια
Διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης, 11-13 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη

περισσότερα>>
10/04/2012
Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων και 25 Δήμων της χώρας για τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.


περισσότερα>>
Αρχείο Νέων

Σχετικά με το 50και Ελλάς -> Aποστολή

Κύρια αποστολή μας είναι η προώθηση των συμφερόντων και η  υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων άνω των 50 σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της έρευνας και του υποστηρικτικού μας έργου που στοχεύει στην:
• Πληροφόρηση και επηρεασμό της κυβερνητικής πολιτικής έναντι των ηλικιωμένων.
• Υποστήριξη μιας πιο δίκαιης κοινωνίας προς όφελος των ατόμων άνω των 50 ετών, ιδιαίτερα των ευπαθών και φτωχών ομάδων της ελληνικής κοινωνίας.
• Βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.
• Αύξηση του ενεργού ρόλου των ατόμων άνω των 50 στην κοινωνία μέσω της κοινωνικής συμμετοχής.
• Προώθηση μιας κοινωνίας για όλες τις ηλικίες.

Πώς επιτυγχάνουμε την αποστολή μας:

Οι Δραστηριότητες μας

1. Η παροχή πληροφόρησης και ειδήσεων στα άτομα άνω των 50 μέσα από: 

• το Ενημερωτικό μας υλικό
• την ιστοσελίδα μας (www.50plus.gr )
• έρευνες και δημοσιεύσεις που επηρεάζουν τη δημόσια και κοινωνική πολιτική σε θέματα ενδιαφέροντος για άτομα άνω των 50
• οργάνωση σεμιναρίων, ομιλιών και επιστημονικών συναντήσεων

2. Υποστήριξη για ίση μεταχείριση προς όλους στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ηλικία τους
Πραγματοποιείται:
• Με την προώθηση της γνώσης για τον τρέχοντα νόμο της απασχόλησης και την εφαρμογή του 
• Με την καταπολέμηση των διαδεδομένων στερεοτύπων και αξιοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των ηλικιωμένων
• Με την προώθηση του δικαιώματος των ατόμων άνω των 50 ετών στην απασχόληση και την κατάρτιση 
• Με την υποστήριξη των αγώνων για επαρκείς συντάξεις και ενός μεριδίου στον αυξανόμενο πλούτο της Ελλάδας 
• Με την υποστήριξη της ευρύτερης κοινωνικής συμμετοχής 
• Με την επιμονή στην ανάγκη για τη δια βίου εκπαίδευση και την ευκαιρία και υποστήριξη για την εκμάθηση των νέων τεχνολογιών (ICT)
• Με την εξασφάλιση ότι δεν γίνονται διακρίσεις εναντίων των ηλικιωμένων στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών.
 
3. Καλύτερη Υγεία και Ποιότητα Ζωής για τα άτομα άνω των 50, προωθώντας:
• Δραστηριότητες για την βελτίωσης της υγείας
• Την αυτονομία των ηλικιωμένων και το δικαίωμά τους για ανεξάρτητη διαβίωση
• Τα  συμφέροντα και τις ανάγκες για υποστήριξη των εξαρτημένων ηλικιωμένων ατόμων και των οικογενειακών φροντιστών
• Καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες
• Περισσότερες  αποδοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας καθώς  και κοινωνικές υπηρεσίες
Από τα μέλη και τους υποστηρικτές του 50 και Ελλάς, ζητάμε να πάρουν έναν ενεργό ρόλο στην πληροφόρηση μας.
 
Η 50και Ελλάς αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στην:
 
• Ευρωπαϊκή μη Κυβερνητική Οργάνωση AGE Platform Europe, η οποία αποτελείται από 125 οργανώσεις ηλικιωμένων από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 25 εκατομμύρια μέλη
• Διάφορες  Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων σε θέματα ηλικιακών διακρίσεων (ADEG), Υγείας και Κοινωνικό Αποκλεισμό του Age-Platform, η οποία περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• European Healthy Ageing Advocacy Forum που στοχεύει στη προώθηση της υγείας και ευημερίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
Για να γραφτείτε ως μέλη του Δικτύου της 50και Ελλας και να λαμβάνετε το newsletter μας κάνετε κλικ εδώ
     
Πρόσφατα e-newsletters

18ο - Μάρτιος 2012
17o - Νοέμβριος 2011
16o - Ιούλιος 2011
15o - Απρίλιος 2011

Δείτε τα όλα στις εκδόσεις της 50και Ελλάς
Σε περίπτωση που θέλετε να συνεισφέρετε οικονομικά ή με άλλο τρόπο στο έργο του 50και Ελλάς επικοινωνήστε μαζί μας.