23/04/2012
Οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν δράση
Απογοητευμένοι από την κρίση, οι «Συνταξιούχοι εν Δράσει» αποφάσισαν να... πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

περισσότερα>>
11/04/2012
Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και την άνοια
Διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης, 11-13 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη

περισσότερα>>
10/04/2012
Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων και 25 Δήμων της χώρας για τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.


περισσότερα>>
Αρχείο Νέων

Έρευνες της 50και Ελλάς -> The Knowledge Volunteers
Τίτλος Έργου: The Knowledge Volunteers (Εθελοντές της Γνώσης) (TKV)
    
              Συμφωνία επιχορήγησης: 2011-32-79/001-001Το 2000, η στρατηγική της Λισαβόνας έθεσε το φιλόδοξο στόχο να εξασφαλιστούν για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κατάλληλα προσόντα –που θα πρέπει να έχουν– ώστε να μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε μια νέα Κοινωνία της Πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος της Κοινωνίας της Πληροφορίας θα πρέπει να φτάνει σε όλα τα επίπεδα του πληθυσμού.

Το Πρόγραμμα ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και που ευνοεί την ηλεκτρονική ένταξη και την ενεργή / υγιή γήρανση του αυξανόμενου πληθυσμού άνω των 60 ετών στοχεύει:

(α) στην προώθηση της ψηφιακής μόρφωσης μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού λόγω του χάσματος που τους χωρίζει με τις νεότερες γενιές

(β) να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμηση, την αίσθηση ταυτότητας και τις κοινωνικές σχέσεις

(γ) να βελτιώσει την παραγωγή, τον έλεγχο, και τη διάδοση καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών, μεθοδολογιών και τμημάτων για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας

(δ) να δημιουργήσει ένα δίκτυο “Εθελοντών της Γνώσης” όλων των ηλικιών. Στο δίκτυο αυτό θα μοιράζονται τις εμπειρίες και τις αρμοδιότητες, επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξη μιας συνολικής κοινωνίας της γνώσης

(ε) να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος στον εθελοντισμό, με περισσότερους ανθρώπους που συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη διεθνή κινητικότητα μεταξύ των εθελοντών μεγαλύτερης ηλικίας 

Τι είναι το Πρόγραμμα "Εθελοντές της Γνώσης";

Οι Εθελοντές της Γνώσης είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψηφιακής γνώσης για ... μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας.

Μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας και “μαθητές” (εν συντομία) είναι όροι που χρησιμοποιούνται για να υποδηλώσουν τα άτομα που είναι ηλικίας 60 ετών ή και περισσότερο, ενώ ο όρος Εκπαιδευτές χρησιμοποιείται για τους μαθητές δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου που βοηθούν τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας στην εκμάθηση και κατανόηση των μαθημάτων.  Ο στόχος είναι να μειωθεί αυτό που είναι γνωστό ως το ψηφιακό χάσμα: η διαφορά στο επίπεδο των γνώσεων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες μεταξύ των γενεών.

Γνωρίζοντας πως να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας συνειδητοποιούν πως τους είναι απαραίτητο για την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή μιας κοινότητας, στην αποτελεσματική επικοινωνία και στη χρήση σημαντικών διαδικτυακών υπηρεσιών ώστε να εξοικονομούν χρόνο και άλλους πόρους. Επομένως, η γνώση χειρισμού ενός υπολογιστή είναι ένα μέσο για να βελτιώσει κάποιος την ποιότητα ζωής του.

Ωστόσο, οι Εθελοντές της Γνώσης είναι πολύ περισσότερο από αυτό.

• Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ιδιαίτερους δασκάλους.

Το κύριο χαρακτηριστικό του “Εθελοντές της Γνώσης” είναι ότι οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας έχουν εκπαιδευτές παιδιά ή νέους – από το γυμνάσιο και το λύκειο– ως προσωπικούς  τους δασκάλους. Κάθε μαθητής μεγαλύτερης ηλικίας θα έχει έναν εκπαιδευτή ο οποίος θα είναι ο προσωπικός βοηθός διδασκαλίας του. Φυσικά, το Εθελοντές της Γνώσης απαιτεί επίσης και την παρουσία ενήλικων δασκάλων, αλλά αυτοί θα λειτουργούν κυρίως συντονιστικά.

• Θα είναι μια ευκαιρία συνάντησης ατόμων από διαφορετικές γενιές.

Οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να έχουν άμεση και συνεχή επικοινωνία με νέους που θα τους καθοδηγούν, ένας προς έναν, στην εκμάθηση νέων εντολών και λειτουργιών: άνοιγμα του υπολογιστή, αποστολή e-mail, κ.ά. αλλά και στην σημασία αυτών στην καθημερινότητά τους π.χ. επικοινωνία με εγγόνια, παιδιά, φίλους, εξοικονόμηση χρόνου και ταλαιπωρίας μέσω των υπηρεσιών e-banking, e-government π.χ. πληρωμή λογαριασμών, καθημερινά ψώνια, υποβολή πιστοποιητικών, φορολογικών δηλώσεων κλπ.

Αυτή η ιδιαίτερα άτυπη κατάσταση διδασκαλίας επιτρέπει σε τρεις διαφορετικές γενιές να ανταμώσουν: στους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, στους νέους εκπαιδευτές και στους ενήλικους δασκάλους ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πρωτότυπο και ενθαρρυντικό περιβάλλον όπου ο διάλογος και η κατανόηση είναι μια συνεχής αναγκαιότητα.
Oι ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις του “Εθελοντές της Γνώσης”

Οι Εθελοντές της Γνώσης προτείνουν μια ανεστραμμένη λογική –οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας πηγαίνουν στο σχολείο, οι νεαροί μαθητές ενεργούν ως καθηγητές και οι δάσκαλοι που τους επιβλέπουν και τους διδάσκουν – η οποία μας αφήνει να πειραματιστούμε με νέους τρόπους σκέψης, δράσης και συσχετισμού του ενός με τον άλλον.

Στο Εθελοντές της Γνώσης (από εδώ και στο εξής ΕΤΓ), για παράδειγμα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι μόνο μαθητές –που είναι από μόνη της μια ασυνήθιστη κατάσταση– αλλά μέσα στη σχέση τους με τους εκπαιδευτές και τους συντονιστές δασκάλους, γίνονται και αυτοί διδακτικά εργαλεία για να διδάξουν στους εκπαιδευτές πόσο δύσκολη και συναρπαστική μπορεί να είναι η διδασκαλία.

Οι νεαροί μαθητές που γίνονται μάρτυρες της δυσκολίας της διδασκαλίας εννοιών σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μαθαίνουν να την αναπαράγουν στους εαυτούς τους, στις στάσεις και στις αντιστάσεις τους, που συχνά είναι πολύ όμοιες με αυτές των μαθητών μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή η νέα γνώση, που τους έχει μεταβιβασθεί μέσα στα συνήθη πλαίσια σπουδών τους (στην τάξη), τους βοηθά να υιοθετήσουν περισσότερο μια συνεργατική συμπεριφορά και να αποφύγουν τις αποτυχίες.

Οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, με τη σειρά τους, ανακαλύπτουν ξανά ότι είναι ακόμα σε θέση για πολλά πράγματα:  όχι μόνο να μάθουν έννοιες και να αποκτήσουν τεχνικές ικανότητες, αλλά επίσης –πάνω απ’ όλα– ότι είναι ακόμα ικανοί να  ενταχτούν επιτυχώς σε νέα περιβάλλοντα και να σχετιστούν με νέους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικούς. Αυτό σημαίνει πως θα ανακαλύψουν ότι μπορούν ακόμα να “μεγαλώνουν”.

Συνοψίζοντας …

Το ΕΤΓ είναι ένα πρόγραμμα με τεράστιες δυνατότητες:

•    Διδάσκει τους μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας να χρησιμοποιούν υπολογιστή δίνοντας τους την δυνατότητα να μοιράζονται μια κοινή γλώσσα και κοινά μέσα με τον υπόλοιπο κόσμο.

•    Oι εκπαιδευτές γνωρίζουν εκ των έσω τη σημασία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας δάσκαλος, κάνοντας τους έτσι πιο προσεκτικούς στις ευαίσθητες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε μια διδακτική σχέση.

•    Συγκεντρώνει άτομα όλων των ηλικιών και προωθεί το διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση.

•    Βοηθάει τα σχολεία, που διοργανώνουν μαθήματα ΕΤΓ, να γνωρίσουν τη γειτονιά, δημιουργώντας και ενισχύοντας σημαντικά δίκτυα.

•     Πρόκειται για μια πολύτιμη και μοναδική ευκαιρία μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αφού το ΕΤΓ επιτρέπει, επίσης, να δημιουργηθούν συγκεκριμένα διδακτικά μαθήματα για τους εκπαιδευτές.

•  Συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο εθελοντικού-φιλικού περιβάλλοντος, με περισσότερους ανθρώπους που συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη διεθνή κινητικότητα μεταξύ των εθελοντών μεγαλύτερης ηλικίας.

•     Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμησή, την ταυτότητα και τις κοινωνικές σχέσεις τους.


Εταίροι: Ποιοι είμαστε;
 • Fondazione Mondo Digitale, Ιταλία
 • Societatea Romana Pentru Educatie Permanenta, Ρουμανία
 • University of Edimburgh, Ηνωμένο Βασίλειο
 • ICVolunteers, Ελβετία
 • Foundaciòn Para el Desarollo Infotecnologico de Empresas, Ισπανία
 • 50και Ελλάς, Ελλάδα
 • Manisa MEM, Τουρκία
 • Άμεσοι/Έμμεσοι Επωφελούμενοι
 • Σχολεία και ΚΑΠΗ, νέοι εθελοντές, δάσκαλοι, ηλικιωμένοι εθελοντές. Γενικά, πολίτες των τοπικών κοινωνιών.

Μεθοδολογία και Εργαλεία

Εμπλουτισμός, μετάφραση, προσαρμογή και εφαρμογή του διδακτικού πακέτου που αποτελείται από 4 ενότητες: ΑΒΓ των Υπολογιστών, Κοινωνική δικτύωση, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Οικιακή τεχνολογία.
 • Διεξαγωγή πιλοτικών μαθημάτων για ηλικιωμένους με σκοπό την δοκιμή, βελτίωση και επικύρωση της εφαρμοσμένης μεθοδολογίας
 • Εις βάθος μελέτη περιπτώσεων  των καινοτόμων μεθοδολογικών και διδασκαλικών πλευρών του έργου, με σκοπό την ενίσχυση των εκπαιδευτικών θεμελίων του προγράμματος.


           

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ!
    Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ!

Για να γραφτείτε ως μέλη του Δικτύου της 50και Ελλας και να λαμβάνετε το newsletter μας κάνετε κλικ εδώ
     
Πρόσφατα e-newsletters

18ο - Μάρτιος 2012
17o - Νοέμβριος 2011
16o - Ιούλιος 2011
15o - Απρίλιος 2011

Δείτε τα όλα στις εκδόσεις της 50και Ελλάς
Σε περίπτωση που θέλετε να συνεισφέρετε οικονομικά ή με άλλο τρόπο στο έργο του 50και Ελλάς επικοινωνήστε μαζί μας.