23/04/2012
Οι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν δράση
Απογοητευμένοι από την κρίση, οι «Συνταξιούχοι εν Δράσει» αποφάσισαν να... πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

περισσότερα>>
11/04/2012
Φροντίδα και νοσηλεία στόματος στην τρίτη ηλικία και την άνοια
Διημερίδα επαγγελματικής επιμόρφωσης, 11-13 Μαΐου 2012 στη Θεσσαλονίκη

περισσότερα>>
10/04/2012
Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων και 25 Δήμων της χώρας για τη δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας.


περισσότερα>>
Αρχείο Νέων

Έρευνες της 50και Ελλάς -> WellBeing and Dignity for older People
Ευρωπαϊκή συνεργασία για την ευημερία και την αξιοπρέπεια ηλικιωμένων


Τι είναι το πρόγραμμα WeDo;

Το πρόγραμμα WeDo είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν σχετικής πρότασης για ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας των ηλικιωμένων όπως αυτό παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2010. Το εν λόγω πρόγραμμα συντονίστηκε από την AGE- Platform Europe, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που αριθμεί περισσότερους από 160 οργανισμούς φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει 18 εταίρους από 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικειμενικός σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας και αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών. Οι οργανισμοί δεσμεύονται να συνεργαστούν για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ευάλωτων και των ανήμπορων ηλικιωμένων ατόμων καθώς επίσης για την πρόληψη της κακοποίησης ηλικιωμένων, μέσω της προώθησης μιας μακροχρόνιας περίθαλψης. Η έναρξη του προγράμματος ανακοινώθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 2010 και θα διαρκέσει για δύο χρόνια, μέχρι δηλαδή το Νοέμβριο του 2012.

Ιστορικό πληροφοριών

Τα τελευταία χρόνια το θέμα της κακοποίησης και της παραμέλησης ηλικιωμένων ατόμων έχει ανακτήσει έδαφος σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Θεσμικοί παράγοντες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών, κοινωνικές υπηρεσίες και οργανισμοί τελικών χρηστών αντιλαμβάνονται πλέον, όπως η παιδική κακοποίηση, έτσι κι η κακοποίηση ηλικιωμένων ατόμων δεν μπορεί να είναι πια ανεκτή και πρέπει να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν φροντίδας και βοήθειας είναι επαρκώς προστατευμένα και μπορούν να απολαύσουν μια αξιοπρεπή ζωή.
Το πρόγραμμα WeDo ιδρύθηκε τα τελευταία χρόνια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από επιτυχημένες ευρωπαϊκές προεδρίες με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το άρθρο 25 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ένωσης , το άρθρο 16 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες  και το Διεθνές Σχέδιο Δράσης της Μαδρίτης, καθώς επίσης και την έκβαση σημαντικών Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με τα ήδη υπάρχοντα όργανα και τη σημαντική εργασία που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο σε μερικά Κράτη-Μέλη.
Με αυτό το πρόγραμμα, ελπίζουμε να βοηθήσουμε θεσμικούς παράγοντες, κοινωνικές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και χρηματοδότες. Χρηματοδότες που να ανταποκρίνονται επαρκώς στις αυξανόμενες ανάγκες της γήρανσης του πληθυσμού στα πλαίσια της σημερινής οικονομικής κρίσης, της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της ολοένα αυξανόμενης κοινωνικής αλλαγής. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις υλοποιούνται στο επίπεδο της μακροχρόνιας φροντίδας: μια ολοένα αυξανόμενη εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών, μεγαλύτερη κινητικότητα διασυνοριακών επαγγελματιών φροντιστών και κοινωνικών χρηστών, μια ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή τελικών χρηστών μαζί με τις οικογένειες τους συμβάλλοντας οικονομικά στο κόστος της μακροχρόνιας φροντίδας, εξίσου μεγαλύτερες προοπτικές για κάτι που χρειάζεται να γίνει για την προώθηση της ποιότητας των υπηρεσιών της μακροχρόνιας φροντίδας προκειμένου να προστατεύσουμε τον αυξανόμενο αριθμό των ευπαθών ηλικιωμένων από τον κίνδυνο κακοποίησης τους.

Δημιουργία αναμενόμενων προγραμμάτων

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξουσιοδότηση όλων των ενδιαφερομένων μετόχων να συζητήσουν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να αναπτύξουν μαζί μια δυναμική προσέγγιση στη φροντίδα ηλικιωμένων βασισμένη σε κοινώς συμπεφωνημένες θεμελιώδεις αρχές.
Θα αναζητήσει να αναπτύξει ένα εθελοντικό ευρωπαϊκό κοινοτικό πλαίσιο για τη μακροχρόνια φροντίδα θεσμικά, κοινοτικά και ρυθμίσεις για τη μακροχρόνια περίθαλψη. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών στο οποίο όλοι οι συμμετέχοντες θα αναπτύσσουν από κοινού και θα συμφωνήσουν να το τηρήσουν βάση του «Ευρωπαϊκού Χάρτη Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Ηλικιωμένων που χρήζουν Μακροχρόνιας Φροντίδας και Βοήθειας» όπως αυτός αναπτύχθηκε βάση του οδηγού EUSTACEA. Το ευρωπαϊκό κοινοτικό πλαίσιο για την μακροχρόνια φροντίδα θα αναζητήσει να υποστηρίξει και να θεμελιώσει τα συμπεράσματα άλλων σημαντικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (EUROPEAN, Σπάζοντας τα ταμπού, ABUEL και MILCEA) σε συνεργασία με την Κοινωνική Επιτροπή Προστασίας σε ένα εθελοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Η συνεργασία θα δημιουργήσει ένα οδηγό ευρωπαϊκής συνεργασίας που θα περιλαμβάνει συστάσεις για συμμετοχική ποιοτική ανάπτυξη, έλεγχο και σήμανση εργαλείων. Αυτά τα εργαλεία θα βασίζονται στο ευρωπαϊκό κοινοτικό  πλαίσιο και θα είναι προσαρμόσιμα  σε διαφορετικά εθνικά/περιφερειακά αναλυτικά και νομικά πλαίσια. Θα αναζητούν βοήθεια των Κρατών-Μελών εφαρμόζοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πλαίσιο και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων μεταφράζοντας σε απτές επιτυχίες και καλύτερη ποιότητα διεξαγωγής για τους χρήστες της υπηρεσίας μακροχρόνιας φροντίδας. Αυτός ο οδηγός θα δημιουργηθεί χάρη στην υποστήριξη  του DEUTSCHES ZENTRUM FUR ALTERFRAGEN (DZA) το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Γερμανικής Χάρτας Δικαιωμάτων για ανθρώπους που χρήζουν μακροχρόνιας περίθαλψης και βοήθειας και την υλοποίησή της από το Γερμανικό Τομέα Μακροχρόνιας φροντίδας, με την καθοδήγηση της VRIJ UNIVERSITEIT BRUSSELS- και τις Βελγικές Μελέτες Γήρανσης οι οποίες ανέπτυξαν ένα μεθοδολογικό εργαλείο που επιτυχώς εφαρμόστηκε σε ποικίλα προγράμματα καλής γήρανσης που συστάθηκαν από εγχώριες αρχές.
Στο τέλος του προγράμματος, ευελπιστούμε ότι όλοι οι συνέταιροι θα δεσμευτούν να συστήσουν μια εθνική στρατηγική για την ευημερία και την αξιοπρέπεια ηλικιωμένων, να εφαρμόσουν τον Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πλαίσιο και να χρησιμοποιήσουν τον Ευρωπαϊκό Οδηγό Εταιρίας και να αναπτύξουν ή να υιοθετήσουν το δικό τους τρόπο ανάπτυξης, ελέγχου και σήμανσης εργαλείων. Επίσης ευελπιστούμε όλοι οι εταίροι να δεσμευτούν να συνεχίζουν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να εξακολουθήσουν μακροπρόθεσμα να συνεργάζονται μεταξύ τους διασφαλίζοντας ότι οι ενέργειες που λαμβάνονται από διαφορετικούς μετόχους μπορούν να είναι αμοιβαία υποστηρικτικές με την παραμονή τους στην Ευρωπαϊκή Εταιρία.

Website: www.wedo-partnership.eu

Για να γραφτείτε ως μέλη του Δικτύου της 50και Ελλας και να λαμβάνετε το newsletter μας κάνετε κλικ εδώ
     
Πρόσφατα e-newsletters

18ο - Μάρτιος 2012
17o - Νοέμβριος 2011
16o - Ιούλιος 2011
15o - Απρίλιος 2011

Δείτε τα όλα στις εκδόσεις της 50και Ελλάς
Σε περίπτωση που θέλετε να συνεισφέρετε οικονομικά ή με άλλο τρόπο στο έργο του 50και Ελλάς επικοινωνήστε μαζί μας.